[Abuse-l] (SPAM Tilkynning) Fwd: Netbókhaldsþjónusta - Eitthvað fyrir þig ?

Olafur Osvaldsson osvaldsson at icelandic.net
Fri Jun 8 11:36:13 UTC 2007


Vinsamlega kynnið viðskiptavinum ykkar reglur og landslög.

Sending þessa tölvupósts er brot á fjarskiptalögum (nr. 81/2003),
svo og lögum um húsgöngu og fjarsölusamninga (nr. 46/2000).

Nánari skýringar:

Lög um fjarskipti, nr. 81/2003, 46. grein, 1. og 2. málsgrein:

Notkun sjálfvirkra uppkallskerfa, símbréfa eða tölvupósts fyrir beina
markaðssetningu er einungis heimil þegar áskrifandi hefur veitt samþykki
sitt fyrir fram.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heimilt að nota tölvupóstfang við sölu á
vörum eða þjónustu fyrir beina markaðssetningu á eigin vörum eða
þjónustu ef viðskiptavinum er gefinn kostur á að andmæla slíkri notkun
tölvupóstfanga þeim að kostnaðarlausu þegar skráning á sér stað og
sömuleiðis í hvert sinn sem skilaboð eru send hafi viðskiptavinurinn
ekki þegar í upphafi hafnað slíkri notkun.

- ATH. Athugið að þarna eru söluaðilar skyldugir til að gefa mönnum
kost á því að mótmæla *skráningu*, ekki bara skilaboðunum sjálfum.

Lög um húsgöngu- og fjarsölusamninga, nr. 46/2000, 14. grein, 2.
málsgrein:

Seljendum vöru og þjónustu sem lög þessi taka til ber, áður en bein
markaðssókn er skipulögð, að kanna skrá Hagstofu Íslands yfir þá
sem vilja ekki að nöfn þeirra séu notuð við markaðssetningu, sbr.
ákvæði laga um  persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
Hafi neytandi óskað eftir því að vera færður í skrána er bein
markaðssókn til hans óheimil.

- ATH. ég er á skrá hjá Hagstofunni yfir þá sem vilja ekki að nöfn
þeirra séu notuð við markaðssetningu.

/Óli


More information about the Abuse-l mailing list