[Abuse-l] SPAM [skarphedinn@index.is: Fréttabréf Index - mars 2004]

Kristofer Sigurdsson ks at rhi.hi.is
Tue Mar 9 08:22:11 GMT 2004


Sælir,

Ég hef ekki beðið um þennan póst og kæri mig ekki um að fá hann. Ég lít á neðangreint
sem alvarlegt brot á fjarskiptalögum (nr. 81/2003), svo og lögum um húsgöngu og fjarsölusamninga (nr. 46/2000).

Ég óska hérmeð eftir því að viðtakendur þessa pósts taki til ráðstafanna til þess að hindra frekari sendingar
og/eða umferð frá aðilanum sem kvartað er yfir og áskil mér rétt til þess að leita lagalegra leiða til að firra
mig óþægindum og áreiti aðila á borð við þann, er kvartað er yfir.

Nánari skýringar:

Lög um fjarskipti, nr. 81/2003, 46. grein, 1. og 2. málsgrein:

Notkun sjálfvirkra uppkallskerfa, símbréfa eða tölvupósts fyrir beina markaðssetningu er einungis heimil þegar áskrifandi hefur veitt samþykki sitt fyrir fram.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heimilt að nota tölvupóstfang við sölu á vörum eða þjónustu fyrir beina markaðssetningu á eigin vörum eða þjónustu ef viðskiptavinum er gefinn kostur á að andmæla slíkri notkun tölvupóstfanga þeim að kostnaðarlausu þegar skráning á sér stað og sömuleiðis í hvert sinn sem skilaboð eru send hafi viðskiptavinurinn ekki þegar í upphafi hafnað slíkri notkun.

- ATH. Athugið að þarna eru söluaðilar skyldugir til að gefa mönnum kost á því að mótmæla *skráningu*, ekki bara skilaboðunum sjálfum.

Lög um húsgöngu- og fjarsölusamninga, nr. 46/2000, 14. grein, 2. málsgrein:

Seljendum vöru og þjónustu sem lög þessi taka til ber, áður en bein markaðssókn er skipulögð, að kanna skrá Hagstofu Íslands yfir þá sem vilja ekki að nöfn þeirra séu notuð við markaðssetningu, sbr. ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Hafi neytandi óskað eftir því að vera færður í skrána er bein markaðssókn til hans óheimil.

- ATH. ég er á skrá hjá Hagstofunni yfir þá sem vilja ekki að nöfn þeirra séu notuð við markaðssetningu.

----- Forwarded message from Skarphéðinn Þráinsson <skarphedinn at index.is> -----

> Received: from snaefell.rhi.hi.is (snaefell.rhi.hi.is [130.208.165.28])
> 	by pfy.rhi.hi.is (8.12.10/8.12.10) with ESMTP id i28MwWHv032641
> 	for <ks at pfy.rhi.hi.is>; Mon, 8 Mar 2004 22:58:32 GMT
> Received: from snaefell.rhi.hi.is (localhost [127.0.0.1])
> 	by snaefell.rhi.hi.is (8.12.10/8.12.10) with ESMTP id i28N2ZGS015346
> 	for <ks at pfy.rhi.hi.is>; Mon, 8 Mar 2004 23:02:35 GMT
> Received: (from cyrus at localhost)
> 	by snaefell.rhi.hi.is (8.12.10/8.12.9/Submit) id i28N2YPj015344
> 	for ks at pfy.rhi.hi.is; Mon, 8 Mar 2004 23:02:34 GMT
> Received: from snaefell.rhi.hi.is ([unix socket])
> 	by imap.hi.is (Cyrus v2.1.15) with LMTP; Mon, 08 Mar 2004 23:02:34 +0000
> X-Sieve: CMU Sieve 2.2
> Received: from quasar.skima.is (quasar.skima.is [212.30.200.205])
> 	by snaefell.rhi.hi.is (8.12.10/8.12.10) with ESMTP id i28N2SGS015274
> 	for <ks at rhi.hi.is>; Mon, 8 Mar 2004 23:02:28 GMT
> Received: from gimli ([212.30.222.66] [212.30.222.66]) by quasar.skima.is with ESMTP; Mon, 8 Mar 2004 23:02:22 Z
> Reply-To: <skarpi72 at binet.is>
> From: Skarphéðinn Þráinsson <skarphedinn at index.is>
> To: <ks at rhi.hi.is>
> Subject: Fréttabréf Index - mars 2004
> Date: Mon, 8 Mar 2004 23:02:17 -0000
> Message-Id: <807D05C0C259C441AF7E2C0DAB6CA305081D17 at athelas.rivendell.index.is>
> MIME-Version: 1.0
> Content-Type: multipart/related;
> 	boundary="----=_NextPart_000_085F_01C40561.677FC590"
> X-Priority: 3 (Normal)
> X-MSMail-Priority: Normal
> X-Mailer: Microsoft Outlook, Build 10.0.2627
> Importance: Normal
> X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165
> X-Spam-Status: No, hits=-103.9 required=5.0 tests=BAYES_00,HTML_70_80,
> 	HTML_FONTCOLOR_UNKNOWN,HTML_FONTCOLOR_UNSAFE,HTML_FONT_INVISIBLE,
> 	HTML_MESSAGE,USER_IN_WHITELIST autolearn=no version=2.60
> X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.60 (1.212-2003-09-23-exp) on 
> 	snaefell.rhi.hi.is
> 
> 
> <http://index.is> 
> 
> 
> 
> l Fréttabréf mars 2004
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Er samkeppnin hörð?
> 
> Auktu forskotið með þekkingu... 
> 
> 
> 
> Skráðu þig núna!
> 
> 533 1650 / 694 5504
> 
> <mailto:skarphedinn at index.is> skarphedinn at index.is
> 
> -----------------------------------
> 
> Ný námskeið
> 
> Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST) 
> 
> <http://www.microsoft.com/traincert/syllabi/2261afinal.asp> MOC 2261 -
> <http://www.microsoft.com/traincert/syllabi/2262afinal.asp> MOC 2262 
> 
> -----------------------------------
> 
> Sendu á félaga
> 
> Viltu deila þessum upplýsingum með félaga?
> Smelltu
> <mailto:?Subject=S%E9rfr%E6%F0in%E1mskei%F0%20hj%E1%20Index%20hugb%FAna%
> F0ar%FEj%F3nustu%20og%20r%E1%F0gj%F6f&Body=M%E9r%20datt%20%ED%20hug%20a%
> F0%20%FE%FA%20hef%F0ir%20%E1huga%20%E1%20%FEessum%20n%E1mskei%F0um:%20ht
> tp://index.is/namskeid.php> hér til að senda
> 
> -----------------------------------
> 
> Innanhússkennsla
> 
> Sérstaða okkar felst í því að við bjóðum viðskiptavinum okkar einnig upp
> á innanhússkennslu þar sem við komum með námskeiðið til þeirra. Margir
> hafa orðið til að nýta sér þetta þar sem þetta býður upp á meiri
> sveigjanleika, meiri tengsl við starfsemi fyrirtækisins og minni röskun.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> "Mér fannst námskeiðið vel skipulagt og öll framsetning markviss sem
> hjálpaði mér að samræma efnið við aðstæður í mínu starfi. Kennarinn
> hafði skýr svör við spurningum mínum."
> 
> 
> 
> - Þráinn Guðbjörnsson, gagnagrunnsstjóri, Íslandsbanka
> 
> 
> 
> 
> 
> Á næstunni stendur Index fyrir eftirfarandi námskeiðum:
> 
> 
> 
> SQL Server 2000
> 
> 11.03 - 17.03
> Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database
> 
> <http://index.is/namskeid_yfirlit.php?lykill=28> 
>  
> 
> Windows Server 2003
> 
> 01.04 -07.04
> Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003
> Active Directory Infrastructure
> 
> <http://index.is/namskeid_yfirlit.php?lykill=29> 
> 
> 
> .NET forritun 
> 
> 18.03 - 24.03
> Programming with C#
> 
> <http://index.is/namskeid_yfirlit.php?lykill=33> 
> 
> 
> Exchange Server 2003
> 
> 25.03 - 31.03
> Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003
> 
> <http://index.is/namskeid_yfirlit.php?lykill=15> 
> 
> 
> SharePoint Portal Server 2003 
> 
> 19.04 - 26.04 
> Planning, Implementing, and Managing a Microsoft Office SharePoint
> Portal Server 2003 Infrastructure 
> 
> <http://index.is/namskeid_yfirlit.php?lykill=31> 
> 
> 
> Oracle
> 
> 13.05 - 19.05 
> Oracle9i Database Management
> 
> <http://index.is/namskeid_yfirlit.php?lykill=36> 
> 
> 
> Listi yfir öll námskeið á vorönn <http://index.is/namskeid.php> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> Kennarar Index 
> 
> Jörg-Peter Kück, aðalkennari Index, hefur á síðustu 7 árum kennt mörg
> hundruð nemendum á tugum Microsoft sérfræðinámskeiða og MCSA og MCSE
> brautum. Hann hefur unnið sem ráðgjafi við Microsoft miðlarabúnað allt
> frá útgáfu 3.51 af Windows NT. Jörg var fyrsti kennarinn á Íslandi sem
> hlaut Microsoft Certified Trainer réttindi.
> Guðmundur Jósepsson er kerfisfræðingur að mennt og er einn mesti Oracle
> sérfræðingur landsins. Sérgrein hans er afkastahámörkun á Oracle
> gagnagrunnum og hefur hann getið sér gott orð á því sviði. Guðmundur
> hefur á síðustu 15 árum einnig unnið í forritaþróun, kerfisstjórnun
> Windows NT neta og við almenna útfærslu netlausna.
> Karl Thoroddsen er tölvunarfræðingur með nærri 20 ára reynslu af
> forritun í ýmsum forritunarmálum. Hann hefur á undanförnum árum unnið
> sem sjálfstæður forritari bæði hérlendis og erlendis og sér nú meðal
> annars um hugbúnaðarþróun hjá Index. Karl hefur meðal annars kennt við
> tölvunarfræðiskor Háskóla Íslands.
> Við hvetjum þig til að spyrjast fyrir um okkur og bera saman við aðra.
> Þá getur þú tekið skynsamlega ákvörðun.
> 	 
> 
> 	 	
> 
> 
> © 2002 - 2004 Index | Suðurlandsbraut 54 | 108 Reykjavík | s: 533 1650 |
> fax: 533 1525 
> 
>  _____ 
> 
> Ef þú hefur ekki áhuga á að vera á póstlistanum, smelltu þá hér
> <mailto:index at index.is?Subject=Af%20p%F3stlista> Af póstlista- ----- End forwarded message -----

- -- 
Kristófer Sigurðsson			Tel: +354 525 4103 / MSN: ks at rhi.hi.is
Netsérfræðingur/Network specialist	Reiknistofnun HÍ/University of IcelandMore information about the Abuse-l mailing list