[Abuse-l] (SPAM Kvörtun) Leynast stjórnendur framtíðar hjá þér?

Olafur Osvaldsson oli at isnic.is
Wed Aug 25 14:43:03 GMT 2004


Meðfylgjandi SPAM kom í tölvupósti til mín í dag.
Vinsamlega sjáið til þess að sendingar sem þessi hætti án
tafar.

Þetta er önnur SPAM sendingin sem ég fæ frá IMG í dag og hvet
ég Landsímann til að taka til viðeigandi ráðstafanna til að
hindra frekari sendingar frá aðilanum sem kvartað er yfir.

Sending þessa tölvupósts er brot á fjarskiptalögum (nr. 81/2003),
svo og lögum um húsgöngu og fjarsölusamninga (nr. 46/2000).
                                                  
Nánari skýringar:

Lög um fjarskipti, nr. 81/2003, 46. grein, 1. og 2. málsgrein:

Notkun sjálfvirkra uppkallskerfa, símbréfa eða tölvupósts fyrir beina
markaðssetningu er einungis heimil þegar áskrifandi hefur veitt samþykki
sitt fyrir fram.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heimilt að nota tölvupóstfang við sölu á
vörum eða þjónustu fyrir beina markaðssetningu á eigin vörum eða þjónustu
ef viðskiptavinum er gefinn kostur á að andmæla slíkri notkun tölvupóstfanga
þeim að kostnaðarlausu þegar skráning á sér stað og sömuleiðis í hvert sinn
sem skilaboð eru send hafi viðskiptavinurinn ekki þegar í upphafi hafnað
slíkri notkun.

- ATH. Athugið að þarna eru söluaðilar skyldugir til að gefa mönnum kost á
því að mótmæla *skráningu*, ekki bara skilaboðunum sjálfum.

Lög um húsgöngu- og fjarsölusamninga, nr. 46/2000, 14. grein, 2. málsgrein:

Seljendum vöru og þjónustu sem lög þessi taka til ber, áður en bein markaðssókn
er skipulögð, að kanna skrá Hagstofu Íslands yfir þá sem vilja ekki að nöfn
þeirra séu notuð við markaðssetningu, sbr. ákvæði laga um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga. Hafi neytandi óskað eftir því að vera færður í skrána er bein
markaðssókn til hans óheimil.

- ATH. ég er á skrá hjá Hagstofunni yfir þá sem vilja ekki að nöfn þeirra séu
 notuð við markaðssetningu.

/Óli

----- Forwarded message from IMG <img at img.is> -----

Return-Path: <img at img.is>
X-Original-To: oli at isnic.is
Delivered-To: oli at isnic.is
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by aker.isnic.is (Postfix) with ESMTP id 1C87D8A1E1
	for <oli at isnic.is>; Wed, 25 Aug 2004 14:27:23 +0000 (GMT)
Received: from aker.isnic.is ([127.0.0.1])
 by localhost (aker.isnic.is [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP
 id 90045-07 for <oli at isnic.is>; Wed, 25 Aug 2004 14:27:20 +0000 (GMT)
Received: from ns1.anza.is (ns1.anza.is [213.167.155.16])
	by aker.isnic.is (Postfix) with ESMTP id F404E8A1BC
	for <oli at isnic.is>; Wed, 25 Aug 2004 14:27:06 +0000 (GMT)
Received: from neo.img.is ([10.177.35.7])
	by ns1.anza.is (8.11.6/8.11.6) with ESMTP id i7PEMQX30687;
	Wed, 25 Aug 2004 14:22:26 GMT
X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.5.7226.0
Content-class: urn:content-classes:message
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="----_=_NextPart_001_01C48AAE.F4ADBE4A"
Subject: Leynast stjórnendur framtíðar hjá þér?
Date: Wed, 25 Aug 2004 14:22:23 -0000
Message-ID: <EF7FFD980099294294C42717FA0CB251AE26ED at neo.img.is>
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-TNEF-Correlator: 
Thread-Topic: Leynast stjórnendur framtíðar hjá þér?
thread-index: AcPpeOZAGLPnv7vIQ7yPzKK/zixiQQAFCNDwKEfXRhA=
From: "IMG" <img at img.is>
X-Anza-MailScanner-Information: Please contact the ISP for more information
X-Anza-MailScanner: Found to be clean
X-Anza-MailScanner-SpamCheck: not spam, SpamAssassin (score=-4.7, required 5,
	BAYES_00 -4.90, HTML_FONTCOLOR_BLUE 0.10, HTML_MESSAGE 0.10)
To: undisclosed-recipients: ;
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at aker.isnic.is


> Heil og sæl
> 
> Okkar vinsælasta nám, Stjórnendur framtíðarinnar <view.jsp?branch=526535&e342RecordID=771&e342DataStoreID=515985> er sex mánaða markviss forystuþjálfun. Hún er haldin í samvinnu IMG Deloitte og Endurmenntunar Háskóla Íslands. Á annað hundrað stjórnendur víðsvegar af landinu hafa setið námskeiðið sl. þrjú ár. Í náminu taka þátttakendur alþjóðleg stjórnendapróf og vinna margvísleg verkefni sem miða að því að efla þátttakendur sem leiðtoga og forystumenn. Námskeiðið sækja stjórnendur af öllum sviðum atvinnulífsins. Fjölbreyttur nemendahópur gefur náminu mikið gildi og er mikilvægur tengslahópur til framtíðar. 
> 
> Námið er í heild sinni 11 dagar (88 klst). Næsti hópur fer af stað í Reykjavík þann 21. september nk. og stendur fram í febrúar. Á Akureyri í október 2004, haldið í samstarfi við Símenntun Háskólans á Akureyri. Á Austurlandi í nóvember 2004, haldið í samstarfi við Símenntun Háskólans á Akureyri og Fræðslunet Austulands. Námskeiðið kostar 230.000 kr. Skráning er hafin. 
> 
> Dæmi um umsagnir þátttakenda: 
> "> Til að auka leiðtogahæfni stjórnenda hefur Össur hf. leitað til IMG Deloitte og hafa starfsmenn okkar verið afar ánægðir með þátttöku í leiðtogaþjálfuninni > '> Stjórnendur framtíðarinnar> '> . Reynsla IMG Deloitte manna tryggir að námskeið þau sem valin eru til að efla stjórnendur sem leiðtoga eru hnitmiðuð, skemmtileg blanda af fræðilega þættinum og reynslusögum þátttakenda.> ">   
> Jón Kr. Gíslason, starfsmannastjóri ÖSSURAR hf.
> 
> "> Í háskólanámi mínu var ekki boðið upp á nám í stjórnun. Eftir að ég tók við annasömu stjórnunarstarfi á fræðasviði og stórri deild á Landspítala háskólasjúkrahúsi hef ég ekki haft tök á því að fara í lengra stjórnunarám eins og MBA. Mér fannst hins vegar lýsing á námskeiðinu > '> Stjórnendur framtíðarinnar> '> falla að því svigrúmi sem ég hafði til náms og það virtist bjóða uppá það sem ég vildi helst leggja stund á. Þeir hlutar námskeiðsins sem ég hef þegar setið hafa staðið fullkomlega undir væntingum mínum og ég hef nú þegar getað nýtt mér nýja þekkingu í starfi mínu. Mér finnst kennslan sérstaklega fagleg og vel skipulögð og innlegg og reynsla námskeiðsfélaganna hvetjandi og gagnleg.> ">  
> Karl G. Kristinsson prófessor og yfirlæknir Sýklafræðideildar Landsspítala Háskólasjúkrahúss.
> 
> Helstu viðfangsefnin námsins eru: 
> · Stjórnandinn og stjórnunarhæfileikar
> · Hlutverk stjórnandans
· Breytingastjórnun
· Kúnstin að taka ákvörðun
> · Árangursríkt samstarf
> · Framkoma, tjáning og ræðumennska
> · Streita, álag og tími
> · Skapandi hugsun
> · Starfsmannastjórnun
> · Frammistöðustjórnun og hvatning 
> · Viðtalstækni, erfið viðtöl og skilvirk endurgjöf 
> 
> 
Námskeiðslýsingar er að finna á vef IMG <http://www.img.is/main/view.jsp?branch=512625> . 


Skráning og nánari upplýsingar: 
www.img.is/namskeid <http://www.img.is/main/view.jsp?branch=512625> eða í síma 540 1000. 
Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið namskeid at imgdeloitte.is <mailto:namskeid at imgdeloitte.is?subject=Fyrirspurn%20af%20vef%20IMG> 

Bestu kveðjur

Starfsfólk IMG Deloitte

 
IMG Deloitte er öflugasta stjórnunar- og rekstrarráðgjafarfyrirtæki landsins. Það varð til með sameiningu stjórnunar- og rekstrarráðgjafarsviðs Deloitte & Touche ráðgjafar og ráðgjafareiningar IMG, 1. október 2002. 
Erlendir samstarfsaðilar IMG Deloitte eru m.a. Deloitte og Corporate Lifecycles International.
 
 
 
Ef þú hefur ekki áhuga á fá sendan tölvupóst sem þennan, með upplýsingum um námskeið og ráðstefnur hjá IMG Deloitte, vinsamlegast sendu okkur póst á netfangið namskeid at imgdeloitte.is og láttu okkur vita. Kærar þakkir.

----- End forwarded message -----

-- 
Ólafur Osvaldsson
Kerfisstjóri
Internet á Íslandi hf.
Sími: 525-5291
Email: oli at isnic.isMore information about the Abuse-l mailing list